Terug naar overzicht

Heeft u (in uw omgeving) te maken met huiselijk geweld?

Voor hulp kunt u met Veilig Thuis bellen. Zij bieden ook onderdak voor u als u niet meer veilig thuis kunt zijn. U kunt ook aangifte doen van geweld bij de Politie. Praat er over met Slachtofferhulp of uw huisarts. U kunt ook contact opnemen met een maatschappelijk werker van Vivenz.

Deze instanties kunnen je verder helpen:

Politiebureau Alblasserdam

0900-8844 Bezoek website

Vivenz

Voor het maken van afspraken met maatschappelijk werk of clientondersteuning kunt u bellen met 088 1237007. Voor crisissituaties buiten kantooruren belt u 0800 14 71.

088 123 7007 Stuur e-mail Bezoek website