Terug naar overzicht

Heeft uw kind moeite met rekenen of lezen?

Neem contact op met de leerkracht van uw kind.

Deze instanties kunnen je verder helpen:

Centrum voor Jeugd en Gezin

088 123 70 07