Terug naar overzicht

Wat zijn de regels voor vakantiewerk of een bijbaantje voor mijn kind?

Een kind mag een bijbaantje hebben als het 13 jaar of ouder is. Voor elke leeftijd gelden weer andere voorwaarden. Op de website van de Rijksoverheid kunt u hier informatie over vinden. Als uw kind geld verdient, krijgt u misschien wel minder kinderbijslag. Als u wilt weten wat voor u de gevolgen zijn, kunt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank kijken of de Sociale Verzekeringsbank bellen. Als uw kind een (bij)baantje heeft, betaalt hij of zij vaak te veel belasting. U kunt dan een deel van het belastinggeld terugvragen. Hiervoor gaat u naar de website van de Belastingdienst en vult u de rekenhulp 'Krijg je geld terug' in.

Deze instanties kunnen je verder helpen: