Terug naar overzicht

Welke lokale en landelijke initiatieven zijn er ten tijde van Corona.

De coronacrisis versterkt eenzaamheid, maar zorgt er ook voor dat veel mensen in actie komen om daar iets aan te doen. Wil jij graag iets doen voor een ander? Ben je op zoek naar tips om eenzaamheid te verlichten in tijden van corona? Of kun je zelf wel hulp gebruiken? We verzamelen daarvoor leuke lokale en landelijke initiatieven en tips. We vullen deze lijst regelmatig aan met nieuwe voorbeelden.

Pilot maart – 3 door gemeente Alblasserdam gekozen plekken

Wat

Doelgroep

Wanneer

Waar

Huiskamer - Pieter de Hoochplaats,  koffie/ontmoetingsmomenten

Uitsluitend voor bewoners (55+ bewoners)

Wekelijks

Pieter de Hoochplaats (Maximaal 10 mensen)   

MFC Maasplein, koffie/ontmoetingsmomenten

Momenteel alleen voor bewoners ‘Rijnstate’ en ‘de Wielen’ (55+ bewoners)

Elke doordeweekse ochtend 10:00 – 11:30 uur

MFC Maasplein
(Maximaal 30 mensen)

PION (buurthuis), open inloop

Iedereen (kwetsbaren, sociaal)

Elke eerste donderdag van de maand.  10:00 – 12:00 uur

Pion Buurthuis (Maximaal 30 mensen)  

Yulius

Wat

Doelgroep

Wanneer

Waar

Het Participand, inloop Alblasserdam – ontmoeting

Iedereen, buurtbewoners

Dinsdag en vrijdag

Het Participand Lelstraat 2

Meer informatie: https://www.yulius.nl/locatie/wijkgerichte-zorg-inloop-participand/ 

Jeugdpunt

Wat

Doelgroep

Wanneer

Waar

Autisme groep

10 t/m 12 jarigen (besloten groep)

Woensdag  14:00 – 15:30 uur

Postduif / buiten

Meidenavond

12 t/m 17 jarigen

Dinsdag avond 17:00 - 19:00 uur

Postduif

Inloopavonden

13 t/m 17 jarigen

Vrijdag en zaterdag  19:00 -21:00 uur

Postduif

Talentlab, groepsgerichte aanpak.

10 t/m 12 jaar

Gaat in April Starten

Postduif

LHBTI groep

16 – 23 jaar

2e donderdag van de maand  

Postduif

Naast groepsgericht aanbod Talentlab, ook individuele coaching van jongeren in de leeftijden 10 t/m 12 jaar en 13 t/m 21 jaar. Meer info: https://www.jeugd-punt.nl/test-1/ 

MEEVivenz

Wat

Doelgroep

Wanneer

Waar

Training: Sterk blijven staan tijdens de lockdown

Voor mensen waarbij de lockdown een zware last is en die neerslachtig zijn door corona

maandag 12 en 19 april van 10.00 tot 12.30 uur

Dordrecht?

Training tot ervaringswerker

 

training voor mensen met herstel-ervaring, ervaring met crisisperiodes of GGZ gerelateerde problematiek die hun ervaring willen leren inzetten voor anderen

 

september

 

Alblasserdam of Papendrecht

 

Verder heeft MEEVivenz nog diverse andere trainingen voor kwetsbare groepen die doorgaans buiten Alblasserdam worden gegeven bij voldoende aanmeldingen. Enkele voorbeelden: Omgaan met Angst, Talking cirkle (praatgroep slachtoffers seksueel misbruik)
Voor een actueel aanbod zie: https://vivenz.nl/wp-content/uploads/2021/01/planning-1e-kwartaal-2021.pdf 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alblasserdam

Wat

Doelgroep

Wanneer

Waar

Rots & Water (weerbaarheid training)

8 t/m 12 jaar

Wekelijks

Op school of kantoor CJG

Dappere dino’s (training voor kinderen van gescheiden ouders)

 6 t/m 8 jaar

Wekelijks

Op kantoor CJG

Naast groepsactiviteiten, blijft de gezinsondersteuning doorgaan in aangepaste vorm .   
Meer info: https://cjgalblasserdam.nl/ 

Stichting Welzijn Alblasserdam  

Wat

Doelgroep

Wanneer

Waar

Jonge Mantelzorgers (JMZ) – chillavonden*

14 t/m 24 jaar

Maandelijks

Kantoor SWA

Connectgroep, Ouders van kinderen met een beperking, (doorgaans ASS gerelateerd.)

volwassenen

Maandelijks

Landvast **

Mantelzorgbijeenkomsten

volwassenen/senioren

Maandelijks

Landvast

Mantelzorgbijeenkomsten voor zorg intensieve ouders

volwassenen

1 keer per kwartaal

Landvast

Ontmoetingsbijeenkomst dementie

Volwassenen

Maandelijks

Landvast

Rouwgroep (lotgenoten)

Volwassenen

Incidenteel

Landvast

Cursus omgaan met verlies (1 x per kalenderjaar

Volwassenen

Start april, 5 bijeenkomsten

Landvast

Individuele (huis)bezoeken eenzaamheid/(jonge)mantelzorg/pilot welzijn op recept WoR

Vanaf 14 jaar,

Volwassenen

doorlopend

kantoorbezoek/ huisbezoek/ wandelafspraak

*Stopt half uur eerder i.v.m. avondklok.
**In verband met groepsgroottes, uitwijk naar buurthuisfunctie Landvast

Naast groepsgericht ook ander (al dan niet door corona ontstaan) aanbod voor kwetsbare doelgroepen wat een doorgang heeft: respijtpoule vrijwilligers, bezoekvrijwilligers, praktische thuis administratie, sociaal raadsliedenwerk,  maaltijd voor een ander, (luisterlijn), telefooncirkel, lief en leedstraten, beweegaanbod op afstand. etc. Voor meer info: http://www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl/ 

Alblasserdam Beweeg Cultuur (ABC) - team

Wat

Doelgroep

Wanneer

Waar

Beweeg-, cultuur- en natuur activiteiten

4 t/m 12 jarigen

13 t/m 17 jarigen

Vakantieweken

Diverse plekken in het dorp

Beweegactiviteit  

4 t/m 12 jaar

Wekelijks op Woensdag 14:00 – 16:00 uur 

Diverse plekken in het dorp

Voor meer info zie: https://abcalblasserdam.nl/ 

 

Ander lokaal initiatief:  

https://m.facebook.com/groups/529071157778425/ – Coronahulp Alblassredam. hulp nodig of zelf helpen? Hier kan je vraag gedeeld worden.  

Enkele Landelijke hulplijnen/ initiatieven

  • De kindertelefoon - 0800 – 0432.  Voor kinderen die zich zorgen maken over het virus, voor zichzelf maar ook voor hun (groot)ouders (elke dag van 11: 00 – 21:00 uur)
  • De Luisterlijn - 0900 – 0767. Voor iedereen dag en nacht beschikbaar voor een luisterend oor. 
  • MIND Korrelatie - 0900- 1450. Voor iedereen die kampt met psychische en psychosociale problemen (ma t/m vrij 09:00 tot 18:00 uur)
  • Doe mee aan een van de landelijke corona-initiatieven waarvan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid een overzicht geeft.
  • Of bezoek de website NLvoorelkaar die vraag en aanbod rond coronahulp bijeenbrengt.
  • Maak gebruik van Telebakkie: een telefonisch koffie-uurtje voor 6 mensen.
  • Leer videobellen en andere digitale vaardigheden via Welkom online  (Nationaal Ouderenfonds; met telefonische helpdesk) of Thuis Online (Seniorweb).
  • Voor kinderen en jongeren: lees wat je kunt doen als het thuis niet fijn is (Nederlands Jeugdinstituut).
  • Stuur een kaartje via de app Omapost, word Schrijfmaatje (Nationaal Ouderenfonds) of maak iemand tot penvriend(in) met een penpakket van Stichting Kletsmajoor.
  • Bekijk de Videoboodschappen van Actie Hart onder de riem (of maak er zelf eentje)

Deze instanties kunnen je verder helpen:

Centrum voor Jeugd en Gezin

088 123 70 07
Peuter
Geld